Back
User Avatar

Քրիստինե Պետրոսյան

Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում (մագիստրոսի աստիճան):
Աշխատել է Երևանի տնտեսաիրավագիտական ինստիտուտում` որպես դասախոս, ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտի (ԿԱԻ) բարձրագույն մասնագիտական կրթության բաժնի մասնագետ:
ԿԱԻ-ում անցկացրել է ուսուցիչների ՏՀՏ բաղադրիչի վերապատրաստում:
Վերապատրաստել է ուսուցիչների` մենթոր դպրոցներում «Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» մենթորական աջակցության ծրագրի շրջանակում:
«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ- ում աշխատում է որպես ուսումնական ծրագրերի մշակման մասնագետ։
«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ- ում հանրակրթական ուսումնական հաստատության հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների՝ ՏՀՏ, «Ներառական կրթություն» բաղադրիչների և «Մաթեմատիկա» առարկայի վերապատրաստող մասնագետ է:

7 Courses
1487 Students