Back
4c2ba61c-b54b-460d-811d-4db218fd7ecc

Քրիստինե Պետրոսյան

Դասընթացավար

Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում (մագիստրոսի աստիճան):

Աշխատել է Երևանի տնտեսաիրավագիտական ինստիտուտում որպես դասախոս, Կրթության ազգային ինստիտուտի (ԿԱԻ) բարձրագույն մասնագիտական կրթության բաժնի մասնագետ:

ԿԱԻ-ում անցկացրել է ուսուցիչների՝ «ՏՀՏ» բաղադրիչի վերապատրաստում:

Այժմ՝ մենթոր դպրոցներում «Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» մենթորական աջակցության ծրագրի շրջանակում:

«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ- ում հանրակրթական ուսումնական հաստատության հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների՝ «ՏՀՏ» և «Ներառական կրթություն» բաղադրիչների վերապատրաստող մասնագետ:

 

 

 

 

 

 

 

Other Members