Back
4c2ba61c-b54b-460d-811d-4db218fd7ecc

Քրիստինե Պետրոսյան

Դասընթացավար

Սովորել է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ֆակուլտետում (մագիստրոսի աստիճան):

Աշխատել է Երևանի տնտեսաիրավագիտական ինստիտուտում` որպես դասախոս, ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտի (ԿԱԻ) բարձրագույն մասնագիտական կրթության բաժնի մասնագետ:

ԿԱԻ-ում անցկացրել է ուսուցիչների ՏՀՏ բաղադրիչի վերապատրաստում:

Վերապատրաստել է ուսուցիչների`  մենթոր դպրոցներում «Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և ուսուցչի օգնականների դասավանդման հմտությունների զարգացման ապահովում» մենթորական աջակցության ծրագրի շրջանակում:

«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ- ում աշխատում է որպես ուսումնական ծրագրերի մշակման մասնագետ։

«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ- ում հանրակրթական ուսումնական հաստատության հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների՝ ՏՀՏ, «Ներառական կրթություն» բաղադրիչների և «Մաթեմատիկա» առարկայի վերապատրաստող մասնագետ է:

Other Members