Back
armen-ghukasyan

Ղուկասյան Արմեն

Դասընթացավար

Սովորել է Երևանի  Պետական համալսարանի Աստվածաբանության ֆակուլտետը:

2007թ-ից մինչ օրս անցկացրել է ուսուցիչների վերապատրաստումներ:

Հեղինակ և համահեղինակ է մի շարք պատմության դասագրքերի, մեթոդական ձեռնարկների, թեմատիկ պալանների, շտեմարանների, աշխատանքային տետրերի, ուսումնաօժանդակ նյութերի և հոդվածների։

2001թ-ից դասավանդել է Երևանի մի շարք դպրոցներում (ԵՊՀ Ա. Շահինյանին անվան Ֆիզմաթ հատուկ դպրոց, Ա. Չեխովի անվան հ. 55 միջնակարգ դպրոց, Երևանի Մոնթե Մելքոնյանի անվան հ. 11 հիմնական դպրոց)։

2017թ-ից աշխատում է Երևանի Գևորգ Վարդանյանի անվան հ.192 դպրոցում որպես տնօրենի ուսումնական գծով տեղակալ և դասավանդում է «Հայոց  պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն» և «Հայոց  եկեղեցու պատմություն» առարկաները:

2019թ-ի ապրիլի 29-ին  ՀՀ ԿԳ Նախարարի № 284-Ա հրամանով շնորհվել է ուսուցչի որոկա-վորման առաջին աստիճանի տարակարգ:

«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ- ում հանրակրթական ուսումնական հաստատության հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների՝ «Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն», «Մասնագիտական զարգացում»  բաղադրիչների վերապատրաստող մասնագետ:

Other Members