Back
IMG_2824

Կորյուն Առաքելյան

Դասընթացավար

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր (մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա):

Երկար տարիներ աշխատել է Երևանի պետական համալսարանին կից ֆիզմաթ դպրոցում, այնուհետև՝ Երևանի պետական մանկավարժական ինստիտուտի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում՝ որպես դասախոս: Զուգահեռաբար վերապատրաստման դասընթացներ է անցկացրել ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտում` մաթեմատիկայի ուսուցիչների համար:

Բազմիցս եղել է դպրոցականների քաղաքային և հանրապետական մաթեմատիկայի օլիմպիադաների հանձնաժողովի նախագահ:

Ուսումնամեթոդական բազմաթիվ հոդվածների (100-ից ավելի), ձեռնարկների և օժանդակ դասագրքերի (մոտ 100) հեղինակ է: Ռուսաստանում ռուսերենով հրատարակվել է նրա ուսումնական երկու ձեռնարկը:

Other Members