Back
իմ նկ

Ժաննա Ավետիսյան

Դասընթացավար

«Տեխնոլոգիա» առարկայի փորձագետ, մասնագետ, մեթոդիստ, մանկավարժ, ուսուցիչ:

Ավարտել է՝ ՀՊՄՀ «Ֆիզիկա, տեխնոլոգիա և ձեռնարկատիրություն» ֆակուլտետը:

Հեղինակել է «Տեխնոլոգիա» առարկայի ծրագրերի, ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացի մոդուլների, ուսումնամեթոդական , ուսումնաօժանդակ, գործնական աշխատանքների, թեմատիկ պլանավորման ձեռնարկներ, դասագրքեր, աշխատանքային ալբոմներ, տետրեր: Մանկավարժական – մասնագիտական գործունեությամբ աշխատել է ԿԲԿ-ում և ԿԱԻ-ում, այժմ մասնագիտական գործունեությունը շարունակում է իրականացնել

«ԷԴԻԹ ՊՐԻՆՏ» հրատարակչությունում՝ որպես առարկայական ծրագրերի համակարգող:

Other Members