Back
Snapchat-1487068384

Թամարա Թովմասյան

Դասընթացավար

Մասնագիտությունը’
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉ
ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հայագիտական և սոցիալ-մշակութային բաժնի
մասնահետ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
• Չափորոշիչների, ուսումնական ծրագրերի մշակում և լրամշակում,
• դասագրքերի, ուսումնամեթոդական գրականության փորձաքննություն,
• ուսումնական մոդուլների և ուղեցույցների մշակում և լրմշակում
• վերապատրաստման դասընթացների (ուսուցիչներ, տնօրեններ) և սեմինարների անցկացում,
• խորհրդատվություն՝ հայոց լեզվի, գրականության ուսուցիչներին, մեթոդմիավորման նախագահներին,
• մեթոդամանկավարժական բազմաբնույթ նյութերի,
թեստերի մշակում և գնահատում,
• կրթական նորմատիվային փաստաթղթերի մշակում,
լրամշակում և գնահատում,
• աշխատանքներ՝ գնահատման համակարգի ներդրման
ուղղությամբ,
• դպրոցների ուսումնական գործընթացի մշտադիտարկում
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1959-1969 թթ.- Մարտունու թիվ 1 միջն դպրոց
1971-1975 թթ.- Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, բանասիրական ֆակուլտետ
2000-2003 թթ.– ԵՊՀՄ ասպիրանտուրա՝ գրաբարի
մասնագիտացմամբ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
1975-2010 թթ. հոկտեմբեր.– Մարտունու թիվ 2 միջն. դպրոց, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գծով
փոխտնօրեն, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ:
1995-2003 թթ. – Մարտունու «Գեղարքունիք» համալսարանի
դասախոս (հայոց լեզու, հայոց լեզվի ուսուցման մեթոդիկա, գրաբար, արևմտահայերեն գրական լեզու):
2001-2007 թթ. – «ԱՅՐԵՔՍ» «Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ» (ԱՄՆ) կազմակերպության հումանիտար առարկաների ուսուցիչների վերապատրաստող դասախոս’ Երևանի, Արարատի, Վարդենիսի, Մարտունու, Գավառի տարածաշրջաններում:
2008-2012 թթ. – Հանրային խորհրդի կրթության և գիտության հանձնաժողովի անդամ, Գեղարքունիքի մարզի համակարգող:
2010-2019 թթ. հոկտեմբեր-հունիս – ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտի հայագիտական և սոցիալ-մշակութային առարկաների բաժնի մասնագետ,
2019-2020 թթ. Երևանի Վարդանանք կրթահամալիրում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ,
2020 թ.-ից մինչև այսօր Էդիթ Պրինտ հրատարակչության կրթական ծրագրերի մասնագետ, վերապատրաստող դասախոս
2021 թ.-ի սեպտեմբերից ՀՀ ԳԱԱ միջազգային ուսումնական կենտրոնի մագիստրատուրայի դասախոս,
2021թ.-ից ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի փորձագետ:

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
2001 թ.– ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության կրթական և
մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող 2001-2003 թթ. «Միջին դպրոցի ուսումնական պլանի մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր Հայաստանում» (IREX)։
2001-2005 թթ.– «Կյանքի հմտություններ», «Քաղկրթություն» առարկաների վերապատրաստման դասընթացներ (UNICEF):
2002 թ.– «Քայլ առ Քայլ» բարեգործական հիմնադրամի կազմակերպած «Քննադատական մտածողության զարգացումը կարդալու և գրելու միջոցով» ծրագիր:
2006 թ.-«ՀՀ կրթության որակ և համապատասխանություն ծրագրի» «Ուսուցիչների մասնագիտական կատարելագործում» ենթածրագրի շրջանակում նոր կրթակարգի, առարկայական չափորոշչի, ծրագրի և ուսուցման նոր մեթոդների ուղղությամբ հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչների
վերապատրաստողների դասընթացներ։
2015 թ.– Հեռավար ուսուցման դասընթացներ մասնակցություն (Երևանի Հայկական վիրտուալ համալսարան):
2017 թ. – Եվրամիության «Էրասմուս+» ծրագրի շրջանակում
կազմակերպված փորձագետների և վերապատրաստողների միջազգային դասընթաց (Օգոստոսի 3-13, Նիդերլանդներ, ք. Խիթհորն):
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
2003-2007 թթ. – «ԱՅՐԵՔՍ» «Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ» (ԱՄՆ) կազմակերպության հումանիտար առարկաների ուսուցիչների վերապատրաստող դասախոս’ Երևանի, Արարատի, Վարդենիսի, Մարտունու, Գավառի տարածաշրջաններում:
2006 -2010 թթ.- Գեղարքունիքի մարզի դպրոցների հայոց լեզվի, գրականության ուսուցիչների վերապատրաստման
դասընթացներ (ԾԻԳ)։
2010-16 թթ.- Սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ, համակարգող:
2011թ.- Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ
ցանկացողների 90-ժամյա վերապատրաստման դասընթաց (Վարդենիս):
2011-2018 թթ.- Հերթական ատեստավորման ենթակա «Հայոց լեզու», «Գրականություն» (մասնագիտություն և օրենսդրություն) առարկաները դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստող Երևանում, ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում:
2011 թ.- Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների վերապատրաստման դասընթաց (Երևան)։
2011-18 թթ.- Հերթական ատեստավորման ենթակա հայոց լեզվի, գրականության ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման, վերապատրաստման դասընթացի ծրագիր (Երևան և մարզեր):
2013 թ.- Ավագ դպրոցի հայոց լեզվի, գրականության ուսուցիչների վերապատրաստում (Երևան և մարզեր):
2015 -2018 թթ.– Հայաստանի հանրակրթական դպրոցների հայոց լեզվի, գրականության ուսուցիչների հեռավար ուսուցման դասընթացների կազմակերպում և անցկացում (Կրթության ազգային ինստիտուտ)։
2016 -2018 թթ. – Ներառական կրթության վերապատրաստման դասընթացներ ՀՀ հանրակրթական ուսումնական
հաստատություններում (Երևան, մարզեր):
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
2011 – 2015 թթ.- Ջավախքի հայոց լեզվով ուսուցմամբ հայկական դպրոցների հայոց լեզվի, գրականության ուսուցիչների
վերապատրաստման դասընթացներ:
2017 թ. – Վիեննայի հայկական մեկօրյա դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստում (անհատական հրավեր – օգոստոսի 14-24):
2017 թ.- ՌԴ-ում գործող ռուսերեն լեզվով ուսուցմամբ հայկական մեկօրյա դպրոցների ու լրացուցիչ կրթության խմբակների հայոց լեզվի, գրականության ուսուցիչների վերապատրաստում
(Կրասնոդար, Բլագովեշենսկ, Սվոբոդնի):
2018 թ.- Նիդերլանդների հայոց լեզվով ուսուցմամբ հայկական մեկօրյա դպրոցների հայոց լեզվի, գրականության ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ (Ամստերդամ, Ալմելո, Հաագա, Ռոտտերդամ):
2020 թ. «Սփյուռքի ուսուցիչների վերապատրաստում» ծրագրով հեռավար վերապատրաստումներ սփյուռքի ուսուցիչների համար՝«Դասավանդիր Հայաստան»-ի կողմից։
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐՔԵՐԸ
2011 թ.- «Հայոց լեզու. Գործնական առաջադրանքների ժողովածու 5-9- րդ դասարաններ», Երևան, Մանմար (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ¬ի կողմից), համահեղինակ,
2012-13 թթ. Հայոց լեզու: Թեմատիկ թեմատիկ, կիսամյակային ամփոփիչ և գործնական աշխատանքների տետր-հարցարաններ (5-9 դասարաններ) Երևան, Զանգակ, Անտարես,
2012 թ. – Մեթոդական ձեռնարկ միջին դպրոցի ուսուցիչների համար: «Հայոց լեզու» և «Գրականություն» առարկաների
թեմատիկ պլանավորում 5-9 դասարաններ, Երևան, Զանգակ հրատակչություն համահեղինակ (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից),
2012 թ. – Մեթոդական ձեռնարկ ավագ դպրոցի ուսուցիչների համար: «Հայոց լեզու», «Գրականություն» առարկաների թեմատիկ պլանավորում 10-12 դասարաններ, Երևան, Զանգակ
հրատակչություն համահեղինակ (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի
կողմից),
2015 թ.- Հայոց լեզու: Մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար, 7-րդ դասարան, Երևան, Աստղիկ Գրատուն (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից), համահեղինակ (ընդգրկված է Սփյուռքի դպրոցներին հատկացվող պարտադիր գրականության ցանկում),
2015 թ.- Հայոց բանահյուսություն (հնադար և միջնադար) ուսումնական ձեռնարկ և քրեստոմատիա, Երևան, Էդիթ Պրինտ, համահեղինակ ( հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից), (Ստամբուլի Հ. Դինքի անվան հայկական դպրոցում գործածվում է որպես ընթերցարան),
2016 թ. – Հայոց լեզու: Մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների
համար, 8-րդ դասարան, Երևան, Կռունկ Տպագրատուն
(հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից), համահեղինակ (ընդգրկված է Սփյուռքի դպրոցներին հատկացվող պարտադիր գրականության ցանկում),
2016 թ.- «Հայոց լեզու. Վարժությունների և առաջադրանքների ժողովածու, 5-9-րդ դասարաններ համար», Երևան, Կռունկ
Տպագրատուն (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից), համահեղինակ, (ընդգրկված է Սփյուռքի դպրոցներին հատկացվող պարտադիր գրականության ցանկում),
2018 թ.- Փոխադրությունների ժողովածու (5-9–րդ դասարաններ) , Երևան, Էդիթ պրինտ, համահեղինակ հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից(),
2018 թ.- Հայոց լեզու: Մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար, 9-րդ դասարան, Երևան, Կռունկ Տպագրատուն (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից), համահեղինակ,
2018 թ. – «Մայրենի 5-6» մեթոդական ձեռնարկ (թեմատիկ
պլանավորումներ, հայտորոշիչ թեստեր, կիսամյակային գրավոր աշխատանքներ) (հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից),
համահեղինակ,
2019 թթ.- Գրականություն: 7-րդ դասարան, մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար, «Մարի» հրատարակչություն
(հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից).
2019 թթ.- Հայոց լեզու: 9-րդ դասարան, մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար, «Մարի» հրատարակչություն
(հաստատված ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից) համահեղինակ.
2015-16 թթ.- «Տարվա լավագույն ուսուցիչ» մրցույթի թեստերի կազմող,
2017 թ.- Հայոց լեզվի ուսուցման ծրագրի կազմում
փափախստականների համար:
ՊԱՐԳԵՎՆԵՐ
2007 թ.– «Լավագույն ուսուցիչ-2007» մրցույթի 1-ին
մրցանակակիր՝ (հայոց լեզու և գրականություն)՝ ՀՀ ԿԳՆ-ի և Հայ Առաքելական եկեղեցի:
2010 թ.- «Տարվա լավագույն ուսուցիչ» մրցույթի «Ոսկե
հուշամեդալ»՝ ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից:
2010 թ.- «Տարվա լավագույն ուսուցիչ» մրցույթի «Նվիրում
երեխաներին» անվանակարգի հաղթող՝ ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից:

Other Members